ชาวลุ่มน้ำโขง เตรียมรับมือระดับน้ำผันผวน

ชาวลุ่มน้ำโขง เตรียมรับมือระดับน้ำผันผวน

สำหรับการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ตลอด 8 ปี ของการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนแห่งแรกที่ปิดกั้นแม่น้ำโขง ตอนล่าง ทางเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ของไทย ก็ได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง กรณีที่เป็นการซื้อไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว และก็ได้เรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุด ขณะที่วันนี้เป็นวันแรก ที่เขื่อนไซยะบุรี ได้เดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้า และก็มีการคาดการณ์ว่า ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน ก็อาจจะต้องถูกกระทบ

นักท่องเที่ยว สามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย กลางแม่น้ำโขง บริเวณแก่งคุดคู้อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร หลังจากระดับน้ำโขงลดลง อย่างต่อเนื่องจนเห็น หาดทรายมานานกว่า 2 สัปดาห์ ขณะที่เรือโดยสาร ต้องจอดเกยตื้นเพราะว่าน้ำลดลง อย่างรวดเร็วจนขึ้นยายไม่ทันผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว แก่งคุดคู้ ระบุว่าปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำโขง แห้งผิดปกติ เพราะว่าหลังเทศกาลลอยกระทง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน น้ำโขงถึงจะค่อยๆลดลง แต่ว่าปีนี้เกิดวิกฤตน้ำโขงแห้ง มาแล้ว 2 รอบก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ซึ่งโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าเกิดจากการกักน้ำ ของเขื่อนไซยะบุรีเขื่อนพลังงานไฟฟ้าที่เริ่มเดิน เครื่องผลิตไฟฟ้า อย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก

น้ำโขงที่ลดลงต่อเนื่องมา นานกว่า 2 สัปดาห์ และแรงมากกว่าช่วงหน้าแล้ง ประมาณ 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงและภาคประชาสังคม เห็นตรงกันว่าเกิด จากการกัดน้ำของเขื่อนไซยะบุรี เขาจะเห็นได้ว่าระดับน้ำจุดที่สถานีหลวงพระบางสูงขึ้น แต่เมื่อมาดูท้ายเขื่อน ที่สถานีเชียงคานต่ำลง จึงเป็นตัวสะท้อนว่าเขื่อนไซยะบุรีเก็บกักน้ำ เพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบนอกจากจะกระทบ ข้ามพรมแดนแล้ว แม้แต่ในลาว เองขณะนี้ ต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งด้วย