จ.เชียงใหม่ กำหนดให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ

จ.เชียงใหม่ กำหนดให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ

จังหวัดเชียงใหม่ การปล่อยโคมลอบ จะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม ระหว่างร่วมงานประเพณียี่เป็งหรือ ลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าอากาศยาน และปัญหาอัคคีภัยทำให้เครือข่ายชุมชนเมือง เชียงใหม่ ยังคงเคลื่อนไหวคัดค้าน การปล่อยโคมลอยหลักสูตรหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงข้อกำหนดตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ต้องเป็นเขตปลอดการปล่อยโคมทางพื้นที่ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันไป ขอเช่าพื้นที่นอกตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อจัดลานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมปล่อยโคมลอย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันนะครับ

การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในการฝึกและปล่อยโคมลอยโคมควันนะครับที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็มีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องจำเป็น จะต้องเผชิญกับมันที่บ้านมาประชุมที่แจ้งนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการขออนุญาต ต้องได้รับอนุญาตจากท่าน ในส่วนของที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เท่าที่คุยกับภาคเอกชน และประชาชนเขามาตั้งใจ ที่จะมามาปล่อยโคมลอยในพื้นที่แต่ว่าพอมีประกาศตรงนี้ ทางผู้ประกอบการทั้งหมด ก็ออกไปออกไปจากกิจกรรมข้างนอก

ซึ่งข้างนอกอำเภอรอบ นอกอาจจะมีอะไรที่คึกคักเยอะเยอะขึ้น แต่ว่าตัวในเมืองเราก็เอากิจกรรมตอนนี้ ก็เหลือแต่ลอยกระทงเป็นลักษณะ สิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาร่วม ลอยกระทง และมีการปล่อยโคมไฟจำนวนมากปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเตรียมวางมาตรการคุมเข้มป้องกัน การลักลอบนำโคมลอยเข้ามาขายในพื้นที่ขณะเดียวกัน ก็เพิ่งกิจกรรม การตามประทีปรอบคูเมืองเชียงใหม่

ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่เริ่ม ได้รับความนิยมจากประชาชน โดยเชื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ สถานปฏิบัติจริงๆ ก็ต้องยอมรับว่า พอถึงช่วงนั้นจริงๆ มันบรรยากาศ มันก็จะเป็นสิ้นคิดมากเพราะจะมีการตีกันว่า มันนุ่มของท่องเที่ยว จะเป็นขนาดนั้น ไปร่วมกันพยายาม อย่าเพิ่งบอกตอนต้นว่าเพิ่มทางเลือกประมาณ 2-3 ปี ก็ส่วนเรื่องการติดโคม ก็พยายามจะจุดก็จุด แต่ว่าขอจุดในช่วงเวลาสถานที่ที่เราคุยกันแล้ว

นอกจากประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ กระทำได้เฉพาะวันที่ 11-12 พฤศจิกายน เวลา 19:00 น. ถึง 10:00 น. และผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอย ต้องอนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อน 15 วันปีนี้ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การเดินอากาศพุทธศักราช 2562 มาตรา 33 จุดและปล่อย หรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟพลุตะไลโคมลอยโคมไฟโคมควันขึ้น ไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อการเดินอากาศ ในเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศครอบคลุมผ้าอำเภอของ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย