จีน เข้าแทรกแซง ฮ่องกง

login 4 news

การเดินขบวนต่อต้านการปรับแก้กฎหมาย ส่งผู้ร้ายข้ามแดนลงเอยด้วย การสลายการชุมนุม จึงมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 10 คนกลาย เป็นการชุมนุมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 22 ปี หลังจากฮ่องกงกลับสู่อ้อมอกของจีน เมื่อปี 1997 ความเคลื่อนไหวของมวลชนตลอดสัปดาห์ ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้ใจ และการคูณหารสัญญาการปกครองตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบ ตามปฏิญญาร่วมระหว่าง จีน กับ อังกฤษ เมื่อปี 1984 ประการหนึ่งประเทศสองระบบ ทำให้ฮ่องกงอิสระ ในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และกระบวนการยุติธรรมนาน 50 ปีแล้ว ยังคงสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน ซึ่งเป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย ด้านการทหารและการต่างประเทศและหลักการนี้

กำลังเผชิญการแทรกแซงจากจีนมากขึ้น อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็น จากการคัดเลือกและการอนุมัติรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ผู้ว่าการท่องกองจะนำไปสู่การเคลื่อนไหว ของกลุ่มปฏิวัติล่มเมื่อปี 2014 การประชุมในครั้งนี้ กระแสต่อต้านการดำเนินนโยบาย ของรัฐบาลปักกิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของจริง อีกต่อไปและพยายามผลักดันให้ฮ่องกงมีคนกลายเป็นอิสระ จากจีนมากขึ้นทำให้เรามองพัฒนาการ ที่ผ่านมาร้อยกว่าปีของฮ่องกง ในเราต้องเข้าใจนะว่าการเติบโต ของฮ่องกงที่เป็นเมือง ท่าเป็นศูนย์กลางการธุรกิจมันเติบโต ขึ้นภายใต้การเป็นอาณานิคมของอังกฤษดังนั้น เนี่ยประชาชนชาวฮ่องกงเนี่ยคือ พรุ่งนี้ว่ากันเดิมเนี่ยตอนที่ฮ่องกงตก เป็นของอังกฤษในปี 1842 เนี่ยฮ่องกงน้ำมันก็เป็นแค่หมู่บ้าน เป็นเกาะอกแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆ นั่นเองและชุมชนการเติบโต ทางเศรษฐกิจและไขมันเกิดขึ้นในยุคอาณานิคมอังกฤษ และมันทำให้คนฮ่องกง เนี่ยน่าจะเป็นคนเชื้อสายจีน พูดภาษาจีนกวางตุ้ง แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกผูกพัน หรือว่าเป็นภาพเดียวกันกับจีน

อันนี้เป็นโปรแกรมมาตั้งแต่ยุคอาณานิคม ภายใต้การปกครองแล้ว ทันทีที่ฮ่องกงกลับไป เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นเขตบริหารพิเศษของจีน คนในฮ่องกงก็จะรู้สึกว่า ฉันเนี่ยทำไมจะต้องกลับเข้าไปอยู่ภายใต้ การปกครองของประเทศที่มีการพบเส้นทางสังคม และข้อจำกัดโน่นนั่นนี่เต็มไปหมด มันต่างจากยุคปลายทางไปที่ตั้งที่ จะปล่อยเสรีและที่สำคัญผิดในวันเสียของประชาธิปไตย ในฮ่องกงเอาไว้อีกด้วยความรู้สึกหวาดระแวงจีน ฝังรากลึกลงในจิตใจของชาวฮ่องกงมาโดยตลอดตั้งแต่ การปฏิวัติวัฒนธรรมเมื่อปี 1966 เรื่อย มาจนถึงการปราบปรามอย่างรุนแรง ในเหตุการณ์นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 1989 ความพยายามลุกคลื่นแทรกแซง การเมืองฮ่องกงของรัฐบาลปักกิ่ง ที่เข้มข้นมากขึ้นทำให้การประท้วง ในระยะหลังกลายเป็นเพียงการแสดงสัญลักษณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในเชิงโครงสร้างแม้แต่น้อย