จัดห้องครัวให้ดีให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

การตกแต่งและฮวงจุ้ยนั้น มีหลักการผสมผสานกัน ห้องครัวถือเป็นห้องที่มีความสำคัญอีกหนึ่งห้องเพราะห้องครัวนั้นเป็นห้องที่สมาชิกทุกคนในบ้านจะต้องใช้สำหรับการทำและทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งจัดเป็นห้องที่มีราคาแทบจะสูงที่สุดของบ้าน เพราะนอกจากจะตกแต่งจัดวางของแล้วนั้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีราคาที่สูงพอสมควร ดังนั้นสำหรับคนที่สนใจเรื่องการออกแบบและหลักฮวงจุ้ยในการทำห้องครัว ก็คงสนใจว่ามีวิธีการจัดวางพื้นที่ต่างๆอย่างไร

จัดวางของให้เป็นระเบียบมีสัดส่วน จัดเรียงตู้หรือชั้นเก็บของให้เป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ของใช้ภายในตู้หรือลิ้นชักให้ชัดเจนของที่จะใช้งานภายในห้องครัวนั้นควรจัดวางของที่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นก็อย่านำมาวางไว้ในบริเวณห้องครัว รวมทั้งการจัดวางของใช้ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการทำครัวนั้นควรจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ชิ้นไหนใช้บ่อยก็ให้จัดวางที่ๆสามารถหยิบใช้ได้ง่าย อย่าวางไว้ในที่ลึกหรือในตู้  การจัดวางของให้เป็นระเบียบนั้นก็เป็นจุดที่สำคัญคือทำให้บริเวณต่างๆ ในห้องครัวนั้นสะอาด และปราศจากสิ่งรบกวนที่อาจเกิดได้จาก หนู แมลงสาบ และยังทำให้ห้องครัวดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

จัดห้องครัวให้มีความสมดุล   ภายในห้องครัวนั้นเราควรจัดห้องครัวให้มีความสมดุล โดยให้มีธาตุทั้ง 5 ธาตุได้แก่ ธาตุธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุโลหะ และธาตุไม้ โดยธาตุไม้อาจหาของเล็กๆมาตกแต่งวางเพื่อสร้างความสมดุลให้กับห้อง เนื่องจากบริเวณการทำครั้วนั้นมีเปลวไฟ จึงไม่เหมาะสมกับการใช้ธาตุไม้ นอกจากนั้นให้ตรวจดูว่าภายในห้องนั้นมีพลังชี่ไหม โดยสำรวจว่าของใช้ภายในห้องครัวแต่ละชิ้นใช้งานได้สมบูรณ์หรือชำรุดก็ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

จัดทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกร ณ์   เตาต้องสะอาด เตาถือเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน ดังนั้นควรหมั่นทำความสะอาดเตา  ทำความสะอาดของทั้งภายในและภายนอก เช่นการทำความสะอาดลิ้นชัก ตู้ เครื่องใช้ติดผนัง ฯลฯ โดยต้องเช็ดทำความสะอาดทั้งด้านนอกและด้านในของเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้น ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวหรือเคาน์เตอร์ภายในห้องครัวให้สะอาดทุกจุด

ตกแต่งด้วยกระจก ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้นกระจกนั้นช่วยส่งเสริมบารมีแก่บ้าน ควรใช้กระจกสร้างความมั่งคั่ง โดยการติดตั้งกระจกไว้ด้านหลังเตาจะช่วยสะท้อนพลังเผาผลาญเหล่านี้ออกไป  เตาเป็นสัญลักษณ์ของการเผาผลาญความมั่งคั่ง การติดกระจกจะเป็นตัวสะท้อนพลังงานลบออกไปจากห้องครัว ทั้งยังช่วยให้พื้นที่ในห้องครัวนั้นดูกว้างขึ้น

ตกแต่งด้วยงานศิลปะ  ตกแต่งห้องครัวด้วยงานศิลปะ งานศิลปะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่ง สุขภาพดี อาจเพิ่มเติมด้วยงานศิลป์งานแกะสลัก ตกแต่งบนโต๊ะทานอาหารหรือตู้เย็นเพื่อส่งเสริมและขับไล่พลังงานลบออกจากบริเวณห้องครัว

การจัดห้องครัวข้างต้นนั้นเป็นเพียงความเชื่อทางหลักฮวงจุ้ย ซึ่งมีหลักการสอดคล้องกับการออกแบบคือสามารถใช้พื้นที่ภายในห้องครัวได้อย่างเต็มที่ กว้างขวาง สะอาดและเป็นระเบียบ เหมาะแก่การทำครัวได้สะดวก และทำให้พื้นที่ต่างๆ นั้นมีระเบียบแบบแผนในการใช้งาน ทำให้ห้องครัวน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น