จัดวางตำแหน่งพื้นที่ห้องอย่างไร…ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

การจัดพื้นที่ในแต่ละที่นั้น นอกจากใช้หลักในการออกแบบในการวางแปลนบ้านนั้นสามารถใช้หลักของฮวงจุ้ยที่ส่งเสริมให้พื้นที่ในแต่ละส่วนนั้นได้รับพลังงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากถามหลายๆ คนก็ย่อมอยากมีบ้านที่มีการวางแปลนและจัดวางพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างลงตัวและสวยงาม ทั้งยังได้ความเป็นมงคล ซึ่งทิศทางในการออกแบบและฮวงจุ้ยก็มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ทิศทางของแต่ละห้องก็จะสะท้อนพลังงานดีที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราควรศึกษาและเลือกใช้ให้ถูกต้อง

ประตูทางเข้าบ้าน ประตูทางเข้าบ้านถือว่าสิ่งแรกที่เราเจอเมื่อเข้าบ้านเป็นพื้นที่ๆสื่อได้ถึงความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านว่าเป็นคนอย่างไรสะอาดหรือไม่ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆประตูทางเข้าหน้าบ้านนั้นส่งผลต่อฮวงจุ้ย ควรจะจัดระเบียบทางเข้าให้ดูผ่อนคลายไม่วางของเกะกะดูรกหูรกตา ทั้งยังช่วยให้บ้านดูสะอาด น่ามองมากยิ่งขึ้น ลักษณะของประตูจะต้องเปิดเข้ามาข้างในบ้านไม่ใช่เปิดบานประตูออกนอกบ้าน เพราะจะเป็นการผลักพลังงานดี ๆ ออกจากบ้าน  การตั้งทิศทางของประตูทางเข้าบ้านจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่างบานใหญ่และประตูบานอื่นๆในบ้านและบันไดรับพลังงานที่ดีให้เข้ามาบ้าน ควรจัดวางประตูและหน้าต่างให้สมดุล เพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดี  ลมสามารถเข้า-ออกบ้านได้ทางประตูและหน้าต่าง พลังงานที่ดีก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นเราควรจัดสมดุลของการติดตั้งประตูและหน้าต่างให้ดี  โดยประตูแต่ละห้องไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ส่วนหน้าต่างก็ควรให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของผนังบ้านไม่สูงและไม่ต่ำจนเกือบชิดพื้น เพื่อรักษาพลังชี่ไว้

ห้องนอน เป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบเสมือนหัวใจหลักของบ้าน เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ต้องการความสงบ เพราะเป็นพื้นที่ๆเราใช้สำหรับการพักผ่อนฟื้นฟูสมองและร่างกายในแต่ละวัน ห้องนอนจึงควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบ ไร้สิ่งรบกวนและมีพลังงานที่ดีไหลเวียน ไม่ควรตั้งอยู่เหนือโรงรถ ห้องครัว และห้องน้ำหลัก แต่ควรจะตั้งอยู่เหนือห้องกินข้าวหรือห้องนั่งเล่นแทน ส่วนชั้นบนเหนือห้องนอนก็ไม่ควรเป็นห้องน้ำเด็ดขาดที่สำคัญห้องนอนต้องไม่ขวางทางเคลื่อนไหวของพลังงานหลัก  เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอนจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่าง นอกจากนี้ห้ามตั้งเตียงใกล้หน้าต่างจนเกินไปจะทำให้รบกวนพลังงานเวลาหลับนอน เพราะหน้าต่างส่งผลให้ห้องสว่างและร้อนทั้งยังนำพาพลังงานต่างๆ เข้ามาได้