จัดวางตำแหน่งของหน้าต่างอย่างไรให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย

/ March 21, 2018

รู้หรืออไม่ว่าการที่เราตกแต่งบ้านนั้น ทุกส่วนของบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นก็มีความหมายและส่งผลสะท้อนมายังผู้อยู่อาศัยได้เช่นกัน บ้านที่ดีจะมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ลงตัว โดยเฉพาะโครงสร้างของบ้าน รวมถึงหน้าต่างและประตูบ้าง สำหรับฮวงจุ้ยหน้าต่างะส่งผลดีกับบ้านอย่างไรบ้าง ซึ่งตามหลักทฤษฎีหน้าต่างนั้นถือเป็นดวงตาของบ้านหรือตัวอาคาร เพราะนอกจากจะเป็นส่วนที่นำแสง และวิวทิวทัศน์เข้ามาบริวณในห้องต่างๆแล้วนั้น หน้าต่างยังมีส่งอิทธิพลกับความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน โดยการจัดวางหน้าต่างให้เหมาะสมในแต่ละห้องถือว่ามีความสำคัญดังนี้

หน้าต่างถือเป็นองค์ประกอบส่วนเล็กๆของบ้าน แต่ก็มีผลกระทบและสำคัญต่อบ้านนำ ความสว่างและความสวยงามร่มรื่นมาให้ หากจัดวางหรือตกแต่งหน้าต่างด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบแก่ผู้อยู่อาศัยได้เช่นกัน