จัดวางตำแหน่งของหน้าต่างอย่างไรให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย

รู้หรืออไม่ว่าการที่เราตกแต่งบ้านนั้น ทุกส่วนของบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นก็มีความหมายและส่งผลสะท้อนมายังผู้อยู่อาศัยได้เช่นกัน บ้านที่ดีจะมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ลงตัว โดยเฉพาะโครงสร้างของบ้าน รวมถึงหน้าต่างและประตูบ้าง สำหรับฮวงจุ้ยหน้าต่างะส่งผลดีกับบ้านอย่างไรบ้าง ซึ่งตามหลักทฤษฎีหน้าต่างนั้นถือเป็นดวงตาของบ้านหรือตัวอาคาร เพราะนอกจากจะเป็นส่วนที่นำแสง และวิวทิวทัศน์เข้ามาบริวณในห้องต่างๆแล้วนั้น หน้าต่างยังมีส่งอิทธิพลกับความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน โดยการจัดวางหน้าต่างให้เหมาะสมในแต่ละห้องถือว่ามีความสำคัญดังนี้

  • บริเวณของหน้าต่างไม่ควรตรงกับประตู หน้าต่างและประตูนั้นไม่ควรอยู่ในแนวเดียวกัน การที่ตำแหน่งประตูหน้าบ้านตรงกับหน้าต่างหลังบ้าน ตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นเชื่อว่าอาจส่งผลให้เงินถูกพัดพาออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ม่านปิดหน้าต่างหรือนำต้นไม้สูงเข้ามากั้นกลางระหว่างแนว  บ่อยครั้งที่เห็นว่าประตูของห้องนอน ออฟฟิศ และห้องนั่งเล่น ถูกวางตำแหน่งเอาไว้ในแนวเดียวกับหน้าต่าง เป็นสาเหตุที่ทำให้พลังชี่ไหลเป็นทางตรง
  • บริเวณหน้าต่างดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ หน้าต่างเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้บ้าน มีความโปร่ง สะอาด และสว่าง นอกจากนั้นยังทำให้บ้านมีความรู้สึกสดชื่นเพราะสามารถมองเห็นวิวต่างๆได้ แต่กระจกซึ่งเป็นส่วนนึงของหน้าต่างก็อาจเป็นอันตราย เช่น รอยร้าวบนกระจก จะนำปัญหาเกี่ยวกับมือ หรือการตัดสินใจมาให้ จึงควรหมั่นดูแลและรักษาหน้าต่างให้สะอาด และอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ
  • ปรับระดับแสงให้เพียงพอต่อพื้นที่ บริวณพื้นที่ห้องในแต่ละโซนนั้น พยายามปรับระดับแสงให้เพียงพอ เพราะแสงสว่างจากภายนอกหากมีความสว่างมากเกินไป ก็จะนำความเครียดเข้ามา อาจส่งผลให้ร้อนและสว่างมากไปทำให้หงุดหงิดได้ง่าย และทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข แก้ไขได้โดยการนำม่านมาช่วยจัดการระดับของแสงที่ส่องเข้ามาในบ้าน
  • จัดแสง วิว และความเป็นส่วนตัวให้อยู่ในสมดุล  หน้าต่างในปัจจุบันมีหลากหลายแบบและขนาด ในบางครั้งก็มีขนาดใหญ่จนเกินไป ซึ่งทำให้พลังชี่อ่อนแอลง พร้อมกับนำปัญหาต่าง ๆ เข้ามาจากการเปิดเผยที่มากเกินไป บ้านที่ดีนั้นต้องมีความเป็นส่วนตัว  จึงควรทำจุดสมดุลระหว่างวิว แสง กับความส่วนตัวให้ดี
  • บริเวณหน้าต่างไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องที่ถูกตกแต่งด้วยหน้าต่างบานใหญ่ไม่ควรจะหันด้านหลังของโซฟา เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เข้าหาหน้าต่าง เพราะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะดังกล่าวจะนำความรู้สึกอ่อนแอ ไม่ปลอดภัย และมีสิ่งเข้ามากระทบเทือนจิตใจได้ง่าย มาให้แก่คนในครอบครัว
  • บริเวณหน้าต่างที่มีต้นไม้หมั่นตัดแต่งต้นไม้ พื้นที่ใกล้หน้าต่างหรือบริเวณหน้าต่าง ไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตจนกระทั่งบดบังหน้าต่าง เพราะจะส่งผลเสียกับคนภายในบ้าน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่น หากพุ่มไม้นอกหน้าต่างทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านอยู่สูงจนเกินไป ก็จะส่งผลต่อทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยคุณจะไม่สามารถมองเห็นตัวเลขในบัญชีที่ต้องการเป็นความจริง

หน้าต่างถือเป็นองค์ประกอบส่วนเล็กๆของบ้าน แต่ก็มีผลกระทบและสำคัญต่อบ้านนำ ความสว่างและความสวยงามร่มรื่นมาให้ หากจัดวางหรือตกแต่งหน้าต่างด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลกระทบแก่ผู้อยู่อาศัยได้เช่นกัน