จัดฟันแฟชั่นเสี่ยงต่อการเกิดโรค

การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการสบฟันผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น โดยต้องมีทันตแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและมั่นใจมาก ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจจัดฟันแฟชั่นที่กำลังระบาด การจัดฟันออนไลน์ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพฟันและสุขภาพช่องปากทำให้เหงือกอักเสบเป็นแผล มีเลือดไหล เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากลวดและพลาสติกอาจกดเหงือกหรือทิ่มเหงือก และยังมีสารอันตราย เช่น ปรอท สารหนู ตะกั่ว อาจดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ อาจเกิดการติดเชื้อ เนื่องจากขั้นตอนในการทำสกปรก ไม่มีการล้างมือด้วยนํ้ายากำจัดเชื้อ เครื่องมือที่ใช้ไม่มีการฆ่าเชื้อโรค โดยมีร้านที่ลักลอบให้บริการติดอุปกรณ์ลวดดัดฟันแฟชั่นผิดกฎหมาย รวมถึงสามารถหาซื้อได้เองจากร้านค้าออนไลน์โดยสั่งทางอินเตอร์เน็ตและนำมาติดเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นนั้นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ดังนี้

ฟันเรียงตัวผิดรูป การจัดฟันแฟชั่นนั้นอันตรายมาก การจัดฟันเพื่อให้เรียงสวยนั้น ย่อมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ลวด ที่ใช้ดึงฟัน โดยปกติของที่ได้มาตรฐานลวดที่ทำจากโลหะพิเศษ เมื่อใช้แล้วนั้นจะคืนตัวต่างกับบวดธรรมดาที่ใช้ในร้านจัดฟันเถื่อน ลวดจะแข็งตัวและเป็นเส้นตรง ทำให้ฟันของเรานั้นสามารถเรียงตัวผิดรูปและล้มได้

เกิดแผลติดเชื้อในช่องปาก   เนื่องจากเหล็กจัดฟันที่ร้านจัดฟันส่วนมาก หากเป็นร้านเถื่อนมักไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ และใช้ลวดที่ที่ไม่ได้มาตรฐานหากใช้ไปนาน ๆ จะขึ้นสนิมได้  ซึ่งลวดที่ใช้จริงจะมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ลวดที่ใช้อาจกดหรือทิ่มเหงือก ทำให้เกิดแผลที่กระพุ้งแก้ม แผลในช่องปากแบบเรื้อรังได้