จัดฟันแฟชั่นเสี่ยงต่อการเกิดโรค

เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด   เนื่องจากร้านจัดฟันเถื่อน เป็นร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน เวลาทำอาจไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนอื่น อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ และวัสดุที่ใส่เข้าไปในช่องปากไม่ได้มาตรฐาน และไม่สะอาดพอ เช่น ใช้ลวด ยาง หรือลูกปัดที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อถูกน้ำลายชะล้างก็จะทำให้สารเคมีในลูกปัดละลายเร็วขึ้นแล้วไปสะสมในร่างกาย จนเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้

ไตเสื่อม เสี่ยงมะเร็ง  จากการทดสอบในอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นนั้นมีสารแคดเมียมที่เป็นอันตราย หากสะสมไว้ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน ๆ สารนี้จะไปสะสมอยู่ในกระดูก ทำให้กระดูกเปราะ หักง่าย เจ็บปวดกระดูกทั่วร่างกาย ทำให้ไตเสื่อม และยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงมะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนั้นการใช้ลวดจัดฟันที่มีคุณภาพต่ำ อาจมีสารปนเปื้อนอื่น ๆ เช่น ตะกั่ว สารหนู พลวงซิลิเนียม ปรอท โครเมียมได้อีก ซึ่งหากสารเหล่านี้ เข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายต่อไต ทำให้ไตวาย และเป็นตัวการหนึ่งของโรคมะเร็ง

ดังนั้นควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ มีการบรรจุในซองอย่างดี รวมไปถึงขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดฟันต้องใช้นํ้ายาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์  ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นนั้นไม่ช่วยทำให้ฟันเรียงตัวแล้วนั้นก็เสี่ยงต่อโรคและอาจเสี่ยงต่อการที่เครื่องมือจัดฟันจะหลวม เพราะติดไม่แน่น เครื่องมือเหล่านี้อาจหลุดลงคอ ในขณะหลับทำให้หายใจไม่ออกจนเสียชีวิต ในครั้งถัดไปผมจะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องใดมาฝากก็ต้องค่อยติดตามกันนะครับ ขอบอกว่าจะพยายามค้นหาสาระที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงนำมาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ