จัดบ้านอย่างไรให้ได้สุขภาพ

หากจะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนั้นคงสับสนกันว่า สุขภาพจะมาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยได้อย่างไร  เนื่องจากสุขภาพของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะหากเราเจ็บป่วยถึงมีเงินทองมากมายอย่างไรเมื่อสุขภาพของเราเสียไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซม ให้กับมาดีอย่างเดิมได้ ซึ่งตามหลักของฮวงจุ้ยนั้น มีวีธีอยู่หลากหลายวิธี ที่จะทำให้สุขภาพ และความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น หลักฮวงจุ้ยจึงให้ความสำคัญกับความ สัมพันธ์ของพลัง ซึ่งจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ทั้งในบ้านและที่ทำงาน สิ่งสำคัญที่หลักฮวงจุ้ยก็คือ สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี โดยมีวิธีการจัดพื้นที่ต่างๆให้ส่งเสริมและเหมาะสมกับสุขภาพดังนี้

มลภาวะสิ่งแวดล้อม  พื้นที่รอบตัวเรานั้นนอกจากพื้นที่ภายในบ้านและพื้นที่รอบนอก หากเราสังเกตุจะพบว่าอากาศรอบตัวเรานั้นไม่ได้ไม่มีคุณภาพ ทั้งมลภาวะจากฝุ่น มลภาวะทางอากาศต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ โดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน ที่ไมได้รับการดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงพื้นที่รอบนอกบ้าน วิธีที่จะช่วยกรองและแก้ไขมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็คือการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้าน หรือที่ทำงาน เพราะต้นไม้นั้นจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้ สามารถนำต้นไม้ดอกไม้มาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในบ้าน เพื่อเพิ่มความสดใส สดชื่น และต้นไม้ที่นำมาปลูกก็ควรจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ต้นไม้ที่นำมาปลูกก็ควรเป็นต้นไม้ที่ให้ความเป็นสิริมงคล เหมาะแก่การปลูกเสริมบารมี เสี่ยงทายดวงต่างๆ ให้แก่เจ้าของบ้าน ทั้งยังช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นได้รับความผ่อนคลายอีกด้วย

แสงและสี   สำหรับการตกแต่งใช้สีภายในบ้านหรืออาคารต่างๆ สีก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดให้พื้นที่นั้นๆได้ ช่วยทำให้พื้นที่ดูมีชีวิตชีวา สีสามารถช่วยเพิ่มพลังแห่งความสมบรูณ์ได้ โดยอาจเลือกใช้สีภายในบ้านหรือที่ทำงานด้วยสีสันสดใส เลือกสีที่แสดงถึงความสุข สนุกสนาน สดชื่น มีชีวิตชีวาทั้งภายในพื้นที่นั้นๆ และก็ควรมีแสงจากธรรมชาติ โดยการดึงเอาแสงจากธรรมชาติมาใช้เพื่อให้ห้องดูสว่าง แสงที่ใช้จากธรรมชาติก็จะส่งเสริมและให้ความรู้สึกที่อบอุ่น แสงที่พอเหมาะภายในห้อง ช่วยส่งเสริมให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ง่ายช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี สายตาไม่เสียส่งเสริมและช่วยเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้เราได้