จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ฝุ่นควันจากไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ฝุ่นควันจากไฟป่า

ภาคประชาชน ในนามสะพานลมหายใจเชียงใหม่ นำโดยนายธนากร ช่วยค้ำชู ประธานองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายนวพล คีรีรักษ์สกุล ผู้แทนเครือข่ายชาติติพันธ์เชียงใหม่ และนายชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงความร่วมมือ กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์

การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนพื้นที่ ปฏิบัติการ 30 ตำบลนำร่องใน 25 อำเภอจัดการชุมชนดินน้ำป่า อากาศยั่งยืน เพื่อลดฝุ่นควัน สำหรับสภาพลมหายใจ จึงเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จัดการปัญหาฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบกับทุกคน ในการเตรียมการระยะสั้น และระยะยาวมีโครงการเขียวสู้ฝุ่น เป็นตรงการเริ่มต้น

ด้วยการระดมพลังจัดการพื้นที่เขียว เพิ่มปริมาณต้นไม้ทุกพื้นที่ ในเมืองในป่าในดอยเป้าหมาย 1 ล้านต้นเชื่อมโยง ทุกองคาพยพเหล่านี้ เชื่อมั่นว่าอย่างน้อย เราจะแก้จากพื้นที่ที่เผา 9.5 จะได้ลดลงมาเรื่อยๆ แต่แสนเจ็ดแสนห้าแสน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว และพร้อมแก้แล้ว เพราะตั้งแต่เขาได้ เขาหวังว่าจะเกิดการแก้ไขปัญหา ที่ยั่งยืนนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเช้านี้ ข้อมูลคุณภาพอากาศจาก Application Visual ระบุว่าคุณภาพอากาศไทย เลวร้ายเป็นอันดับที่ 2 รองจากเมืองโฮจิมินห์ ของเวียดนาม เชียงใหม่ เริ่มมีฝุ่นควันเกินมาตรฐาน ติดอันดับ 17 ของโลกชื่อว่าสถานการณ์ฝุ่น ในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรง

ทางด้าน อบจ.เชียงใหม่ เตรียมวางแผนแก้ปัญหาไว้ ทั้งระยะสั้นกลางและยาว ซึ่งการแก้ปัญหาระยะสั้นเป็นปัญหา เฉพาะหน้าที่ต้องร่วมมือกัน ส่วนระยะกลางจะทำสายสัมพันธ์ แห่งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า ในพื้นที่อำเภอจอมทองเพิ่มแหล่งน้ำ และปลูกจิตสำนึกของชุมชน ส่วนระยะยาวต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน จึงใหม่ไม่เผาป่าในฤดูแล้งปีนี้ จะเปิดสั่งการแก้ปัญหาวันที่ 10 ตุลาคมนี้