งูเห่ายุคใหม่ ไม่เปิดเผยตัว แต่พลิกเกมทางการเมืองได้

งูเห่ายุคใหม่ ไม่เปิดเผยตัว แต่พลิกเกมทางการเมืองได้

การตรวจสอบพฤติกรรม หรือพฤติกรรมงูเห่ายุค 4.0 นี้สะท้อน จากภาพที่ปรากฏอาการ ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้คือ การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยการประชุมสามัญครั้งที่ผ่านมา เช่นกรณีที่กระแสหน่วยสนับสนุน รัฐบาลมติ จึงต้องมีให้เห็นกันอยู่บ้าง หรืออาจสังเกตจากพฤติกรรม ที่อาจใช้ช่วงจังหวะเวลาไม่ได้อยู่ร่วมคณะกรรมการบอร์ดนัยยะสำคัญๆ หรือแม้จะอยู่ในที่ประชุม แต่อาจจะไม่แสดงตอนเสียบบัตรลงคะแนน หรือแม้แต่จะใช้วิธีว่าลงคะแนนไม่ทัน

ซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะนักวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ ที่ว่ามีผลเป็นดาบสองคม โดยเฉพาะ เงิน ที่ทำให้สังคมไม่เชื่อมั่นศรัทธาผู้แทน หรือมองเวทีสภาเป็นแค่เรื่องการเล่นเกมการเมืองและผิดพลาดสายตาไม่ได้เลย เพราะว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ ปกติกับงูเห่าการเมืองจะปรากฏแน่ชัด

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จึงคาดว่าจะมีการต่อรองเนื้อหา เรื่องกฎหมายการแบบรายประเด็นแล้ว อย่างต้องต่อรองการยกมือบทลงมติกัน เป็นรายบุคคลด้วย ตัวเองเหมือนกัน เป็นงูเห่าในสายพันธุ์ใหม่อดีตนั้น เห็นกันอย่างชัดเจนในการยกมือสนับสนุนนายกสนับสนุน

ในสภาทางการเมืองงูเห่า จะต้องเปลี่ยนไปหรือไม่สนับสนุน อย่างเปิดเผยอาจจะเป็นลักษณะของการกดบัตรเครดิต อาจจะเป็นลักษณะการไม่เข้าร่วม ประชุมอาจจะเป็นลักษณะการลาป่วย อาจจะเป็นลักษณะการเดินไป เข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งการกลับลงสู่พื้นที่ ของตัวเองในความแตกต่างจังหวัด และพนักงานตรงนี้ก็เป็น สิ่งที่หาเหตุผลมารองรับความชอบธรรม ในห้องภายในกำกับการแสดงออก ในพฤติกรรมที่เป็น ห่วงทางการเมืองนักวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ยัง สรุป เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดงูเห่าทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปัจจัย กลไกรัฐธรรมนูญ สุดคุ้มครองเอกสิทธิ์ ส.ส. และยังเปิดช่องให้หาสังกัดพรรคไหน ได้ลงมติขับออกตามมาด้วย ปัจจัยภาวะเสียงปริ่มน้ำ ของรัฐบาลเองที่เป็นช่องทาง ให้แสวงหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม และพร้อมแขนรับงูเห่า ทางการเมืองด้วย แบบนี้ยังมีปัจจัยเรื่องของความใกล้ชิด ทางการเมืองและความสัมพันธ์ ทางการเมืองระหว่างบุคคล ที่กลายเป็นคุยทาง ให้รวมถึงปัจจัยที่เรียกว่า พลังอำนาจทางการเมือง