คุณเป็น “โรคกลัวสังคม” หรือป่าว?

login 4 health

(รูปจากgoosiam)

Social anxiety disorder  หรือ โรคกลัวสังคม ถือว่าเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้กับหลายๆ คนซึ่งมักจะเกิดอาการประหม่าเวลาที่จะต้องอยู่กับผู้คนจำนวนมากหรือจะต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหน้าผู้คนแต่อาการนี้สามารถรักษาให้หายได้และไม่ใช่เป็นอาการทางจิตที่ร้ายแรง

สาเหตุของการเกิดอาการโรคนี้มีหลายสาเหตุและอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสถานการณ์บางคนเกิดจากมีสภาวะทางออทิสติก หรือบางคนเกิดจากการฝังใจกับเหตุการณ์ที่ต้องอยู่กับผู้คนเป็นจำนวนมากหรือมีอาการประหม่าบ่อยๆ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในช่วงวัยรุ่นแต่ก็จะเป็นลักษณะอาการที่ไม่ใช่เหมือนคนขี้อายและอาการนี้ก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน

เพราะในบางคนปฏิเสธที่จะเข้าสังคมอย่างสิ้นเชิงแต่ในบางคนสามารถใช้ชีวิตในวัยเรียนวัยทำงานได้ตามปกติแต่มักจะอยู่คนเดียวไม่สังสรรค์หรือไม่ทำตัวโดดเด่นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเป็นผู้นำก็ตาม การรักษานั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการปรับบุคลิกภาพโดยจะมีจิตแพทย์ให้คำแนะนำให้แนวทางในการใช้ชีวิตในสังคม

และต้องอาศัยความเข้าใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเพราะลักษณะอาการอย่างนี้ผู้ป่วยจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าออกไปไหนในที่ที่มีผู้คนมากๆ หรือไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะทำให้เกิดผลเสียกับทั้งการเรียนและการงานได้ แม้ว่าผลเสียของการเกิดอาการโรคกลัวสังคมจะไม่ได้ร้ายแรงถึงกับชีวิตแต่หากเกิดกับบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยก็อาจจะทำให้มีอาการมากกว่าคนปกติ และการดูแลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญจะทำให้อาการนี้หายขาดได้หากได้รับการบำบัดที่ถูกต้อง หรือหากต้องใช้ยาก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด