ความเศร้าและวิตก ผลข้างเคียงจาก “เบาหวาน”

login 4 health

การมีชีวิตอยู่กับ โรคเบาหวาน ผู้ป่วยอาจรู้สึกเหนื่อยกับการตรวจเลือด การกินยา การคุมคาร์โบไฮเดรต การออกกำลังกาย และการปฏิบัติตามรายการต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาการนี้เรียกว่า ความเศร้าและวิตกกังวล ของโรคเบาหวาน

สำหรับโรคเบาหวานและอื่นๆ งานวิจัยระบุว่าราวสามส่วนของผู้ป่วยจะพบกับความเศร้าและวิตกกังวลจากโรคเบาหวานในช่วง 3 ปีของการเป็นโรคนี้ เมื่อปี 2010 มีงานวิจัยใน Diabetes Care ระบุว่า ผู้ป่วยที่มีความเศร้าและวิตกกังวลจะมีโอกาสเสี่ยงในการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าผู้ที่มีความเศร้า วิตกกังวลน้อย หรือไม่มีเลย และถ้าผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีพออาจทำให้เกิดความเศร้าหรือวิตกกังวลมากกว่าเดิม

การวินิจฉัยความเศร้าและวิตกกังวลของโรคเบาหวาน นักวิทยาศาสตร์บางคนได้พัฒนาการตรวจแบบพิเศษ ที่เรียกว่า ตัววัดความเศร้าและวิตกกังวลของโรคเบาหวาน (Diabetes Distress Scale – DDS) การตรวจแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ได้แก่

ส่วนแรก เป็นความวิตกกังวลในเรื่องกฎเกณฑ์ คือการปฏิบัติตัวตามคำสั่งแพทย์ในทุกวัน อย่างเช่น การกินยา การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย
ส่วนที่สอง มุ่งเน้นไปที่ความวิตก ผู้ป่วยอาจรู้สึกกลัวหรือหดหู่เกี่ยวกับโรคและผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนที่สาม จะดูถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ ว่ามีทัศนคติในการรักษาหรือว่ากังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
ส่วนที่สี่ จะวัดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือความวิตกกังวลทางสังคม ผู้ป่วยบางคนมีความเชื่อผิดๆ ว่าเป็นเพราะทานของหวานหรือไม่ค่อยดูแลตัวเองมากเกินไป เป็นต้น

ซึ่งคุณสามารถรับมือกับผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยการให้กำลังใจและทำให้พวกเขามีสติและสบายใจมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นหากคุณต้องดูแลพวกเขาก็อยากให้คุณได้เรียนรู้อาการทั่วไปของโรคและการรับมือกับอาการต่างๆ รวมทั้งอารมณ์ของผู้ป่วยด้วย