ความเชื่อเรื่องผีบ้าน-ผีเรือนของชาวไทยโบราณ

เป็นธรรมเนียม เป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับเรื่อง ผีบ้านผีเรือน ที่คนไทยเรามักจะเชื่อและบอกกล่าวกันต่อลูกหลานที่ทุกบ้านจะต้องมี วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผีบ้านผีเรือนให้มากขึ้น

ตามความเชื่อโบราณ ผีบ้านผีเรือน จะมีความแตกต่างจากผีอื่น ๆ ตรงที่ เป็นผีที่มีหน้าที่ เฝ้าบ้านเรือนของเรา เพื่อปกป้องสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามายังบ้านของเรา มีความศักดิ์สิทธิ์และไว้เคารพบูชา โดยตามความเชื่อ คนไทยเซ่นจะกราบไหว้ในช่วงเทศกาล  เพื่อไว้คอยคุ้มครองดูแลคนในบ้านเรา

โดยตามความเชื่อ ผีบ้านผีเรือน ตามการเล่าต่อกันมา คือผีแต่งกายด้วยผ้าสีขาวบ้างก็บอกว่าแต่งกายชุดไทย บางคนก็จะเรียกว่า ผีประจำหมู่บ้าน หากเป็นผีดูแลที่บ้านก็จะเรียก ผีประจำเรือนเหย้า จึงเรียกรวมกันว่า ผีบ้านผีเรือน

ทั้งนี้ เรื่องของ ผีบ้านผีเรือนนั้น เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคนโบราณมักจะเชื่อว่า หากสิ่งใดที่บรรพบุรุษเราทำแล้ว ชีวิตเขามีความสุข ปลอดภัย ก็จะสืบสานต่อให้ครอบครัวต่อ ๆ ไปได้ ทำตามกันรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้บุคคลหรือสังคมนั้นๆ มีความสุขดี

คนไทยมักจะเชื่อว่า ผีบ้านผีเรือน คือบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และได้คุ้มครองลูกหลาน โดยตามความเชื่อ เรามักจะสร้างสิ่งของหรือหิ้งขนาด 1-2 ฟุต ไว้เพื่อวางของใช้ของบรรพบุรุษ อาทิเช่น พระห้อยคอ หนังสือ หรือเสื้อผ้า ซึ่งหากไม่มีการเซ่นไหว้ในปีใดก็ตาม ตามความเชื่อโบราณ ในบ้านหลังนั้น จะมีคนล้มป่วยหรือจากไป  หรือลูกหลานร้องไห้งอแงทั้งคืน เป็นต้น

พิธีการเซ่นไหว้ มักจะทำกันในช่วงเทศกาล วันตรุษ วันสารท โดยการนำ หัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ มาเซ่นไหว้  ซึ่งในบางครั้ง หากมีการเจ็บป่วย หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในบ้าน เราก็มักจะทำพิธีเซ่นไหว้ เพื่อให้หายทุกข์หายป่วย

คนไทยเชื่อว่า การจัดพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนนั้น เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ ความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

 

RELATED TOPICS: , , , ,