ครม. เตรียมอนุมัติเพิ่มงบประมาณให้กองทัพ ใช้ยางพาราสร้างถนนเพิ่ม

login 4 news

เมื่อวานนี้กทมก็ได้อนุมัติงบประมาณ 2,500 ล้านบาท ให้กับทางกองทัพนั้น ได้สร้างถนนเพิ่มเติม 670 เส้นทางรวมระยะทางแล้วก็ 1714 กิโลเมตร ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ และผลปาล์มน้ำมันตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แล้วก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เข้มงวดตรวจสอบ เพื่อลดการนำเข้าปั๊มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าครมอนุมัติการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุน การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอโดยอนุมัติ ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก

ดำเนินโครงการสนับสนุน การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวน 670 เส้นทางระยะทางรวม 1744 กม. ปริมาณการ ใช้ยางพารา 17400 35 ตันงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2568 ล้านบาทและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้วว่าเงิน 1645 ล้านบาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุน การใช้ยางพาราในหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2562 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำถนนทั่วประเทศ 76 จังหวัด

ซึ่งจะเร่งดำเนินการในปีนี้ และปีหน้าโดยให้หน่วยทหารพัฒนาหน่วยทหารช่าง ของกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการและเน้นย้ำ ให้ส่วนราชการน้ำยางพารามาใช้ ให้มากขึ้นเช่นทำหมอนยาง ที่นอนยางนำมาใช้ในการซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสนับสนุนยางในประเทศส่วนเรื่อง การแก้ปัญหาปาล์ม ได้แก้ก็คือให้นำไปใช้เป็นส่วนผสมน้ำมันดีเซล จนเป็นน้ำมันบี 20 ที่วันนี้มีการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่าปริมาณปั๊มน้ำมันที่ให้บริการบี 20 มีประมาณ 900 กว่าปั๊มแล้ว เป็นการยกระดับราคาน้ำมันปาล์ม ของประเทศอันนี้ราคารับซื้อผลผลิตสูง กว่าประเทศรอบบ้านเลย วันนี้ราคากิโลกรัมละ 19 บาท ส่วนประบ้าน 15 บาทปิดได้เน้นย้ำเรื่องการลักลอบ นำน้ำมันปาล์มนอกประเทศเข้ามาร่วมพิธี การลักลอบนำเข้ามะพร้าว ซึ่งคนไทยต้องไม่ร่วมลักลอบ นำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะจะทำให้สมดุลในประเทศเสียหาย