คนเกิด 4 วันนี้ พญานาคจะให้โชคก้อนใหญ่

/ July 26, 2018

คุณเชื่อหรือไม่ว่า พญานาค สัตว์เทพในเมืองบาดาลเหล่านี้คอยเฝ้ามองดูคุณอยู่ เสมือนเป็นกรรมเก่าที่ผูกกันไว้ทำให้ใครบางคนที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ มีจิตที่เชื่อมต่อกับเหล่าพญานาค แม้แต่ตัวเองยังคาดไม่ถึง ไปชมกันดูครับ ต่อไปนี้จะเป็นการเผยคำทำนายอุปนิสัยของคนเกิดในแต่ละวัน ไปชมกันได้เลยครับ

คนเกิดวันอาทิตย์ : มักมีวาสนาสูง ดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดีดวงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมากแต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

คนเกิดวันพุธ : เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเอามากๆ ชอบการติดต่อเจรจามีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่างๆมากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี
ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง

คนเกิดวันศุกร์ : มักมีดวงชะตาดีมาก ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือลำบากได้ไม่นาน เพราะกรรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออม ประหยัด

คนเกิดวันเสาร์ : มักมีดวงชะตาแข็งที่สุดแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนากลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดีเสมอมา  แม้แต่ใครคิดร้ายก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่นรักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใครและเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่งส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ