ข้อไหล่ติด รักษาได้

login 4 Health

(รูปจาก Medium)

ใครเคยมีอาการขัดๆ เวลาจะยกไหล่แล้วยกไม่ขึ้น ยกได้นิดเดียว ทำให้เกิดความลำบากในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร หรือว่าการใส่เสื้อผ้าบ้าง คุณอาจจะเป็นโรคข้อไหล่ติด ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ หากคุณนั้นรักษาอย่างถูกวิธีและได้รับการรักษาอย่างเหมะสมก็สามารถรักษาให้หายได้

สำหรับปัจจัยเสี่ยงทีทำให้เกิดโรคข้อไหลติด คือ โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความอ้วนหรือไทรอยด์ ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อไหล่ หรือเส้นเอ็นที่ไหล่ฉีกขาด รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง หรือคนที่เคลื่อนไหวน้อย เป็นต้น สำหรับอาการของโรคข้อไหล่ติดนั้น จะเป็นอาการที่เรายกแขนแล้วไม่สุด พอใกล้จะยกแขนสุดแล้วจะรู้สึกปวดแขน ทำให้ยกได้ไม่เต็มที่ หากคุณมีอาการข้อไหล่ติดไม่ว่าคุณนั้นจะยกแขนไปในทิศทางไหนก็รู้สึกขัดหรือรู้สึกเจ็บ ทำให้ลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างมาก

อาการของข้อไหล่ติดจะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะปวด แค่ยกไหล่นิดเดียวจะรู้สึกปวดมาก และจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ 2-9 เดือน
ระยะข้อไหล่ติด ระยะนี้จะทำให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลง และปวดตึงเมื่อเวลาขยับไหล่ อาการในระยะนี้จะอยู่ได้นานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน โดยระยะเวลาอาจจะแค่ 2 เดือน ถ้านานสุดคือ 1 ปี
ระยะสุดท้ายคือ ระยะฟื้นคืนตัว เมื่อผ่านระยะติดมาแล้ว ธรรมชาติจะช่วยรักษา อาจใช้เวลาตั้งแต่1-3 ปี

สำหรับการรักษาข้อไหล่ติดนั้น เราสามารถใช้ยาลดปวด จะเป็นยากินหรือยาฉีดก็ได้ หากคุณพบแพทย์แล้ว แพทย์วินิจฉัยว่า คุณเป็นโรคข้อไหล่ติด คุณควรทำกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยบรรเทาอาการได้ แต่ถ้าคุณนั้นทั้งกินยาและทำกายภาพบำบัดแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น คุณจะต้องเข้ารับการผ่าตัด จะเห็นได้ว่า โรคข้อไหล่ติดเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ เพียงแต่ว่า คุณนั้นต้องมีความเข้าใจและตั้งใจทีจะบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ