ข้อไหล่ติด! ภัยเงียบของผู้สูงอายุ

login 4 zodiac

สำหรับอาการไหล่ติดหรือข้อไหล่ติด นั้นเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบของผู้สูงอายุและก็ว่าได้แล้ว เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยและมีอาการปวดไหล่ และไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวก็ไหลได้สุดวิสัยอีกด้วย ไม่ว่าจะขยับเองหรือให้ผู้อื่นขยับก็ตาม

สำหรับสาเหตุของข้อไหล่ติดนั้น ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ทางการแพทย์แนะนำการวินิจฉัยแล้วพบว่าการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อ และมีการหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อเป็นผังพืด ทำให้เคลื่อนไหวก็ได้น้อยลงพบได้ประมาณ 2 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ จากประชากรมากที่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วย

และมักจะเป็นกับแขนที่ข้างไม่ถนัดมากกว่าข้างที่ถนัด มีโอกาสทั้ง 2 ข้างได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวพบได้บ่อย กับผู้สูงอายุในระหว่างอายุ 40 ถึง 60 ปีขึ้นไปและพบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคหัวใจมีโอกาสที่จะเกิดภาวะข้อไหล่ติดไม่มากกว่าคนทั่วไปด้วย

สำหรับการรักษานั้นเป้าหมายของการรักษา คือการลดความเจ็บปวดเพิ่มพิสัยของการเคลื่อนไหวให้ได้มากยิ่งขึ้นและกลับมาใช้งานข้อ ในการทำกิจวัตรประจำวันมากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วนะข้อไหล่ติดเป็นภาวะที่หายได้เอง และรักษาแบบประคับประคองตามระยะของโรค จะช่วยให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นในระยะปวดรักษาอาการปวด และการอักเสบอาจจะให้ยาแก้ปวดและต้านอักเสบได้

ซึ่งการออกกำลังกาย ถือด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและก็ว่าได้และอาการปวดเริ่มน้อยลงการรักษาจะเน้นในการเพิ่มพิสัยข้อผู้ป่วย อาจจะต้องสามารถออกกำลังกายได้เองโดยการยึดบัตรข้อไหล่ทุกวันโดยการดักข้อใดควรที่จะประคบด้วย แผ่นทำความร้อนหลังจากดัดข้อไหล่แล้ว อาจจะใช้แผ่นทำความเย็นประคบอาการอักเสบอีกทีด้วย หากไม่ดีขึ้นจากการทำกายภาพบำบัด โดยใช้อุปกรณ์ใดใช้ความรู้ต่างๆ หรือการดักข้อโดยนักกายภาพบำบัด ช่วยให้อาการเป็นปกติแล้วขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ป่วย ควรที่จะช่วยตนเองด้วยการยึดข้อหนักไหลทุกวันร่วมด้วยด้วย