ข้อควรรู้ หลีกเลี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

สมองแต่ละข้างของคนเราทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายด้านตรงข้ามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยมีหลอดเลือดมาเลี้ยงแยกกันทั้งสองฝั่ง  ดังนั้นหากเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกข้างใดข้างหนึ่งก็จะแสดงอาการผิดปกติของ ร่างกายในซีกฝั่งตรงข้าม และมักเป็นทั้งซีก

ใครมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเส้นเลือดสมองบุคคลทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น หากสูบบุหรี่  ดื่มสุรา ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน ขาดการออกกำลังกายเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดส่วนปลาย และหัวใจเต้นผิดจังหวะ  รวมถึงผู้มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว อาการเส้นเลือดสมองแตก  อาการที่พบมักเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ได้แก่ แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพซ้อน มองไม่เห็นครึ่งซีก หรือมองไม่เห็นเลย เวียนศีรษะ โคลงเคลง ทรงตัวไม่ได้ ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตก แต่ควบคุมได้ ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบและแตกมากกว่าคนปกติ 2-5 เท่า

ทั้งนี้หากสามารถคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้จะสามารถลดความเสี่ยงลงประมาณ 30 – 40% โดยการควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารมันและเค็ม ผู้สูงอายุหกล้ม ทำให้เส้นเลือดสมองแตกใช่หรือไม่ อุบัติเหตุล้ม ศีรษะกระแทกพื้น หากมีความรุนแรงมาก อาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดเลือดออกในกะโหลกศีรษะและมักพบกะโหลกศีรษะแตกร่วมด้วย แต่การหกล้มไม่ใช่สาเหตุของภาวะเส้นเลือดสมองแตก โรคเส้นเลือดสมอง  ทำให้เป็นอัมพาตทุกรายจริงหรือ โรคเส้นเลือดสมอง ในบางคนอาจมีอาการเพียงชั่วคราวแล้วหายไปภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง เรียกว่าภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว  นอกจากการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลแล้ว ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านจำเป็นต้องให้ความร่วมมือ หมั่นให้กำลังใจผู้ป่วยควบคุมความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดสมอง ดูแลเรื่องการรับประทานยาและอาหารที่มีประโยชน์