ก.ล.ต เตือนนักลงทุนระวังเว็บไซต์แหล่งข้อมูลเถื่อน

login 4 news

ก.ล.ต. ออกมาเตือนนักลงทุนไม่ให้บริการเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ตามการรายงานว่าวันพฤหัสบดีที่ 1 พศฤจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ investglobalmanagement.com, เว็บไซต์ iqoption.comและเฟซบุ๊กที่มีผู้ใช้ชื่อว่า “พิมพ์ นารา” (Pimnara Poonsawat)  ที่มักจะชักชวนให้นักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทยใช้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วเก็บเงินค่าบริการเป็นรายปี  ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงขอแนะนำให้ผู้ลงทุนหลีกเลี่ยงการใช้บริการดังกล่าว

เนื่องจากอาจจะไม่ได้รับความคุ้มรองตามกฏหมายจาก ก.ล.ต. ส่วนเฟซบุ๊กดังกล่าวทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ยุติการชักชวนนักลงทุนแล้ว โดยนักลงทุนควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.sec.or.th  ในหัวข้อ License Check หรือดูรายชื่อของนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่หัวข้อ Investor Alert List  ส่วนใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยสามารถแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ที่ 1207 นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) หรือ TFFIF  ที่เข้ามาทำธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรก เปิดให้มีการซื้อขายที่ราคา 10.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่าราคาที่เสนอขายที่ 10 บาท

ก่อนจะปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นเป็น 10.30 บาท ขึ้น 30 สตางค์ โดยมีหน่วยลงทุนที่เสนอขายแล้วทั้งสิ้น 4,570 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 44,700 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวถือเป็นเงินทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของปี 2561 โดยในปีแรกผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนจำนวน 4.75 และสินทรัพย์แรกที่  TFFIF  ได้กำไรส่วนแบ่งคือ ค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีจำนวน40เปอร์เซ็น