กิน “เนื้อสัตว์” มากๆ เสี่ยงโรคหัวใจ

login 4 health

(รูป Way Magazine)

บางบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ ท่านอาจจะเจ็บป่วยบ้างตามประสา แต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเลือกทานอาหารจำพวกผักผลไม้ และลดความจัดจ้านของอาหารลง รวมถึงไม่ควรทานเนื้อสัตว์มากเกินไป เพื่อไม่ให้ร่างกายทำงานหนัก ยิ่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะยิ่งต้องระวังเรื่องการทานอาหารให้มาก แต่กับผู้สูงอายุบางคนที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดี อาจจะยังทานอาหารตามใจปากเหมือนเดิม หมู ไก่ กุ้ง หมึก หรือแม้แต่เนื้อวัว และเราอยากให้คุณได้อ่านเรื่องต่อไปนี้

จากรายงานผลการศึกษาล่าสุดของ American Heart Association ระบุว่า ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และรับประทานโปรตีนมากๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานโปรตีนจากสัตว์ และผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว มากกว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัยเดียวกัน แต่ทานโปรตีนในระดับปกติ

การวิจัยในครั้งนี้ มีการติดตามการรับประทานโปรตีนของผู้หญิงอายุระหว่าง 50 – 79 ปี จำนวน 103,878 คน ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปี 1998 และให้พวกเธอคอยรายงานการทานอาหารในทุกวัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีรายงานการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวของกลุ่มที่ศึกษาเลย แต่ในปี 2005 มีรายงานการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวถึง 1,700 ราย นักวิจัยจึงได้วิเคราะห์ทั้งเรื่องอายุ เชื้อชาติ การศึกษาและโอกาสที่จะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ดร. มูฮัมหมัด บาร์เบอร์ หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่า สิ่งที่พบคือ การทานโปรตีนในปริมาณมาก ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างชัดเจน แต่ยังไงก็ต้องมีการศึกษาเรื่องราวนี้กันต่อไป

แต่การทานโปรตีนจากพืชจะส่งผลดีต่อร่างกายของเรามากกว่าโปรตีนจากสัตว์ อาจเป็นเพราะว่ามีไขมันน้อยกว่า จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้น้อยกว่าการทานโปรตีนจากสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมและออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้