กินยา พารา มากไปใช่ว่าจะดี

             “พาราเซตามอล” นั้นถือได้ว่าเป็น ยาสามัญประจำบ้านยอดฮิตที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีหลายบ้านยังมีติดไว้เพื่อใช้ในการลดไข้และบรรเทาอาการปวดในชีวิตประจำวัน ถือเป็นยาที่เข้าถึงได้ง่ายและจัดเป็นยาที่ไม่อันตราย แต่ในขณะเดียวกันหากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นกันจึงมีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาพาราเซตามอลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อทุกคนนำไปสู่การใช้ยาที่เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

             การกินยาพาราเซตามอลพร่ำเพรื่อติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ตับทำงานบกพร่อง โดยเฉพาะการกินยาร่วมกับแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการตับอักเสบมากขึ้น การกินยาพาราเซตามอลต่อครั้ง ระบุว่าต้องกินยาขนาด 1-2 เม็ด ถ้าหากกินมากเกิน 2 เม็ด ต้องดูที่น้ำหนักตัวของผู้ป่วยว่าสัมพันธ์กับขนาดยา 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หรือไม่ ถ้าหากนำน้ำหนักตัวผู้ป่วยมาคำนวณแล้วเกินกว่า 10-15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) แปลว่าใช้ยาเกินขนาดจะทำให้มีความเสี่ยงต่อตับเช่นเดียวกับการใช้ยาพร่ำเพรื่อ ใช้ยาทั้งที่ไม่มีอาการ พบว่าบางรายมีการใช้ยาทั้งที่ไม่มีอาการ เช่น การกินยาดักไว้ก่อน เพื่อป้องกันอาการไข้ ทั้งที่ยังไม่มีไข้เกิดขึ้น ถือเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้

             อาการของการใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดอาการแสดงของการใช้ยาเกินขนาดจะแสดงใน 1-3 วัน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เหงื่อออก เป็นระยะสั้น ๆ โดยจะเกิดภายใน 24 ชั่วโมง บางรายอาจไม่มีอาการ หลังกินยาระหว่าง 24-48 ชั่วโมง ไม่มีอาการแสดงแต่เมื่อเจาะเลือดจะพบว่าเอนไซม์ทรานซามิเนส เริ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นเอนไซม์ที่แสดงถึงการบาดเจ็บของตับ