การออกกำลังกาย ช่วยเผาผลาญได้มากขึ้น จริงหรือ?

การออกกำลังกาย ช่วยเผาผลาญได้มากขึ้น จริงหรือ?

สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกาย ก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับ อาการที่หัวใจเต้นเร็วขึ้น ในขณะออกกำลังกายแต่ละคนนะครับ ก็คงจะเคยได้ยินว่ายิ่งออกกำลังกายหัวใจเต้นเร็วขึ้น จะช่วยให้ร่างกายของต่างๆมากขึ้นความเชื่อนี้ เป็นจริงหรือเปล่าตอบด้วย ว่าจริงครับ เพราะเมื่อหัวใจเต้นเร็วขึ้น ก็จะยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นจนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

หากออกกำลังกายไม่ต้องการเต้นของหัวใจ ในแต่ละครั้งนั้นเกิดจากการบิดตัวเพื่อส่งเลือดแดง พึ่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในการออกกำลังกายนั้น อัตราการเต้นหัวใจที่จะช่วย เราวัดว่าระดับการออกกำลังกาย นั้นหนักหรือเปล่าเท่านั้น

ซึ่งอัตราการเต้นหัวใจในแต่ละระดับนั้นมีผลต่อเป้าหมาย ในการออกกำลังกาย ในแต่ละครั้งเช่น ต้องการออกกำลังกาย เพื่อความเป็นธรรมเกษมสร้างกล้ามเนื้อ หรือเผาผลาญไขมัน อัตราการเต้นหัวใจ ที่จะแตกต่างระดับได้ จากค่าประกันอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด การเต้นหัวใจ ที่เมื่อเรากำลังกายอย่างหนักเป็น 0.16 แล้วก็ไม่เพิ่มมากขึ้นในการคำนวณ

โดยประมาณก็คือ อัตราการเต้นของหัวใจสุดๆ เท่ากับ 220 ลบ. ด้วยอายุของเรา แต่ถ้านี้นะครับเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจ แต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน และเมื่อเราได้ค่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเรามาแล้ว เราก็จะรู้ว่าเราควรจะออกกำลังกาย ในระดับไหนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการออกกำลังกายของเรา

โดยวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ แบ่งระดับการเต้นหัวใจ และการออกกำลังกายเป็น 5 ระดับดังนี้ระดับที่เขามากคือ 50-60 cm. ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด เป็นการออกกำลังกายเบาๆ หรือเป็นระดับที่ใช้อบอุ่นร่างกาย หรือผ่อนคลายร่างกายหลัก

การออกกำลังกาย จนถึงระดับเราคือ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้น ของหัวใจสูงสุดเป็นระดับ ที่เริ่มเผาผลาญไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ได้ดีระดับปานกลางปี 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจที่สุด เป็นหลักที่ใช้พัฒนา ระบบการหายใจและหัวใจเพื่อลดความเหนื่อยล้า เพื่อรับงานคือ 80-90 เปอร์เซ็นต์ รับประกัน มากถึง 90-100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด เป็นระดับที่ใช้เพิ่มศักยภาพ และเวลาที่เราออกกำลังกายนั้นนะครับ

เราควรจะไล่ไปธุระ เรื่องความปลอดภัย และระยะเวลาในการออกกำลังน้ำ จะลดลงตามระดับที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับที่หนักมากนั้น ควรจะออกกำลังเกิน 5 นาที เพราะเวลาออกกำลังกายเราจะหายใจได้ แค่ช่วงสั้นๆทำให้ออกซิเจน ที่เข้ามาในร่างกายน้อยลง และหัวใจจะได้เร็วขึ้นแต่เลือดออกจากหัวใจได้น้อยลง เพราะหัวใจเต้นเร็วมากขึ้น ระยะเวลาที่เหลือจะหลายเท่าไหร่ หัวใจแต่ละครั้งไม่เคยน้อยลง หากออกกำลังกายระดับหนักๆนานๆ ส่งไปเลี้ยงร่างกายและหัวใจน้อยลง แล้วอาจจะไม่กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหัวใจวายได้ขึ้นก็เสียชีวิตได้