การล้างจมูกที่ถูกต้อง

login 4 health

(รูปจาก popcornfor2)

การล้างจมูก เป็นการชะล้างเอาน้ำมูก  หนอง  สิ่งสกปรกในจมูก เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก ลดความเหนียวข้นของน้ำมูก ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค หากล้างจมูกก่อนพ่นยา จะช่วยให้ยาสัมผัสกับเยื่อบุจมูกได้มากขึ้น  และออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

คนที่ควรล้างจมูก คือ คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโพรงจมูก หรือไซนัสอักเสบ หรือคนที่เข้ารับ เข้ารับการผ่าตัดเยื่อบุจมูกจากอาการไซนัสอักเสบ คนที่เป็นหอบหืดและต้องใช้ยาพ่นเป็นประจำ เป็นหวัด คัดจมูก ชนิดที่มีน้ำมูก หรือเสมหะมากๆ จนรบกวนการหายใจ

อุปกรณ์ในการล้างจมูก

น้ำเกลือ 0.9% กระบอกฉีดยา ถ้วย/แก้ว สำหรับใส่น้ำเกลือที่ยังไม่ใช้ ถ้วย/แก้วสำหรับใส่น้ำเกลือที่ล้างจมูกแล้ว

ขั้นตอนการล้างจมูก

อุ่นน้ำเกลือก่อนการล้างจมูกให้มีอุณหภูมิพอเหมาะกับเยื่อบุจมูก ควรล้างจมูกบนโต๊ะและเตรียมภาชนะมารองรับน้ำเกลือหลังล้างด้วย ใช้กระบอกฉีดยา ที่แพทย์จ่ายให้ ดูดน้ำเกลือที่อุ่นได้ที่แล้วในปริมาณน้อยๆ ก่อน ในผู้ใหญ่ประมาณ10-15 ซีซี ในเด็กประมาณ 5 ซีซี โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้มหน้าลง และล้างจมูกที่มีอาการคัดน้อยกว่า นำปลายกระบอกฉีดยา ใส่เข้าไป อ้าปากไว้ แล้วหายใจเข้าให้เต็มที่ และกลั้นหายใจไว้ ดันกระบอกสูบของกระบอกฉีดยา เบา ๆ ให้น้ำเกลือไหลเข้าไปในจมูกช้าๆ หลังจากล้างเสร็จ สั่งน้ำมูก หรือน้ำเกลือที่คั่งค้างอยู่ในโพรงจมูกออก ล้างอุปกรณ์ที่ใช้ล้างจมูกให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือ น้ำยาล้างจาน แล้วล้างด้วยน้ำประปาจนสะอาด แล้วให้ผึ่งให้แห้ง

ข้อควรระวังในการล้างจมูก

การล้างจมูกแต่ละครั้งนั้น ควรล้างจนกว่าจะรู้สึกว่าจมูกโล่ง  ไม่มีน้ำมูกหรือสิ่งสกปรกอะไรคั่งค้างในจมูก  การล้างจมูก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการล้างจมูก ล้างวันละครั้ง คือ ชำระล้างสิ่งสกปรก ล้าง เช้า-เย็น  กำจัดเชื้อโรค ลดน้ำมูก ลดอาการภูมิแพ้ และล้างจมูกเมื่อมีอาการแน่นคัดจมูก หายใจไม่ออก เป็นต้น