การลดหย่อนภาษี ที่จะลดภาระชนชั้นกลาง

การลดหย่อนภาษี ที่จะลดภาระชนชั้นกลาง

การพิจารณาปรับปรุงรายการลดหย่อน และค่ายกเว้นภาษี ที่กรมสรรพากร อยู่ระหว่างการพิจารณานั้น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ว่าจะให้น้ำหนักกับการลดภาษีลดภาระภาษีประชาชนชั้นกลาง ที่มากขึ้นจากปัจจุบันผู้มีรายได้สูง จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่มากกว่าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาปรับปรุง ค่าลดหย่อนและยกเว้นทางภาษีทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนมากรวมถึง เงินลดหย่อนยกเว้นทั้งหมด ทุกรายการร่วมเป็นวงเงินสูงสุดที่ 2 ล้านบาทซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด จากค่าลดหย่อนนั้นก็คือ ผู้มีรายได้สูงร้อยละ 20 แรกของประเทศนั้น การปรับปรุงจะพิจารณาว่า ค่าลดหย่อนใดที่ยังจำเป็น

และค่าลดหย่อนใดที่ไม่มีความจำเป็น แล้วก็อาจจะตัดออกไปหรือว่าค่าลดหย่อน บางรายการอาจจะปรับวงเงินลดหย่อน ให้น้อยลงปัจจุบันค่าลดหย่อน ทางภาษีบางรายการอย่าง เช่น เงินลงทุน ในกองทุน ltf ที่กำหนด ให้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษี 15 ของเงินได้แต่ว่าไม่เกิน 500 บาท งานคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด

จากค่าลดหย่อนรายการนี้ก็คือ ผู้มีรายได้สูงเพราะว่ามีเงินมากพอที่จะลงทุน etf เต็มวงเงินที่ 500 บาท ขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ กองทุนลงทุน

เพื่อลดหย่อนภาษีแทน ltf ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปลายปีนี้ ซึ่งข้อเสนอของสภาธุรกิจ ตลาดทุนไทยที่ลดวงเงินลงทุนที่ได้ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเหลือ ไม่เกินร้อยละ 30 แต่ต้องไม่เกิน 2 ล้าน  250,000 บาทต่อปีและต้องลงทุนเป็น เวลา 7 ปีปฏิทิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกประเด็น ที่ค่อนข้าง จะการันตีได้อย่างชัดเจน และได้รับความสนใจต่อสังคมเป็นอย่างมาก เลยก็ว่าถึงการลดหย่อนภาษี

ในครั้งนี้ที่ทางภาครัฐกำลัง วางแผนที่จะลดหย่อนกันได้ เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ และเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่กำลังเฝ้าจับตามองของประชาชนอยู่ว่า จะสามารถทำได้หรือไม่