การมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

login 4 health

เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เป็นสัญชาตญาณพื้นฐาน ในการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษย์เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ตั้งแต่เริ่มที่สูงวัยรุ่นทั้ง เพศชาย และเพศหญิง เมื่ออายุเยอะขึ้นการมีเพศสัมพันธ์ ก็จะเริ่มลดลงหลายคนเข้าใจว่า เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุเมื่อสูงวัยขึ้น ก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์แล้วเข้าใจแบบนี้ ไม่ถูกต้องเสมอไปครับ เมื่อคนเราอายุมากขึ้นความต้องการ ทางเพศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศก็มักจะลดลงครับ แต่การวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับ โดยพบว่าผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อย ก็ยังมีความต้องการทางเพศ และยังมีกิจกรรมทางเพศอยู่กลางๆ จะบอกว่าคนเราควรมีเพศสัมพันธ์จนถึงอายุเท่าไหร่นั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถระบุชี้ชัดลงไปได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของร่างกาย ความคิดแล้วก็จิตใจของผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางเพศในผู้สูงวัยไม่ได้หมายถึง ความต้องการทางร่างกายอย่างเดียว แต่หมายถึงคุณค่าทางจิตใจ สุขภาพแข็งแรงแล้ว ก็ความมั่นใจในตัวเองด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีกิจกรรมทางเพศ อยู่รายการของเรามีข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้ครับ และสูงอายุขึ้นฮอร์โมนทางเพศ ก็ลดลงส่งผลทำให้มีความเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายยกตัวอย่างเช่น ช่องคลอด อาจไม่มีความยืดหยุ่น เท่าที่ควรหรือการแข็งตัวของอวัยวะเพศ อาจจะไม่ดีเท่าเก่า ดังนั้น หากยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ก็อาจจะไม่เกิด ความราบรื่นขึ้นได้อย่างไร ก็ตามหากมีปัญหาก็ควรจะปรึกษาแพทย์

แม้เราเป็นผู้สูงอายุแล้ว แต่ว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ก็ยังมีเท่ากับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นหนองใน หรือโรคอื่นๆ ดังนั้น หากจะมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรตระหนักถึงเรื่องนี้อย่ามองข้าม และถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ กับบุคคลที่แปลกหน้า ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็อย่าลืมป้องกันทุกครั้งด้วย ผู้สูงอายุหลายท่าน มีโรคประจำตัวอยู่ เช่น โรคหัวใจโรคความดัน หากมีกิจกรรมทางเพศที่หักโหม อาจส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายได้ ถ้าท่านมีกิจกรรมทางเพศ และรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ ควรจะหยุดพักและรีบปรึกษาแพทย์ทันที ควรพูดคุยถึงเรื่องความต้องการทางเพศ อย่างตรงไปตรงมากับพวกคุณครับ เพราะเมื่อสูงอายุขึ้นแล้วความต้องการทางเพศ ของทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่สตรีสูงอายุหลายคน ไม่สนใจเรื่องของการมีกิจกรรมทางเพศแล้ว หากมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้ง 2 ท่าน อาจจะไปพบนักจิตวิทยา เพื่อขอคำปรึกษาได้นะครับลองปรับทัศนคติ ในเรื่องของเพศด้วย กิจกรรมทางเพศในผู้สูงวัย ไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวกันกอดกันจูบกัน สัมผัสกันด้วยความรัก ก็สามารถนำมาซึ่งความสุขได้เช่นกันครับ