การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค

การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ ห่างไกลโรค

วัคซีนเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัคซีนช่วยป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากมาย หลายชนิดคุณผู้ชมทุกท่าน คงเคยฉีดวัคซีนกันมาแล้วตั้งแต่วัยเด็ก ในเมื่อเราทุกคนก็เคยฉีดวัคซีนกันมาแล้ว หลายท่านก็เลยมีคำถามว่า ถ้าอย่างนั้นเราสูงอายุขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกแล้ว สำหรับความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง

มีเหตุผลหลักๆอยู่ 2 ประการว่า ทำไมเมื่อเราสูงอายุแล้วยังจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีน อยู่คำตอบก็คือ เมื่อเราได้รับวัคซีนเข้าไปร่างกาย ก็จะสร้างภูมิต้านทานโรคชนิดนั้นขึ้นมาไม่ได้รับเชื้อโรคภูมิต้านทาน ก็จะไปต่อสู้ทำให้ร่างกายของเรา ไม่เกิดอาการเจ็บป่วย แต่เมื่ออายุมากขึ้น บางครั้งภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

เมื่อวัยเด็กก็อาจจะมีประสิทธิภาพ การทำงานที่ลดลงดังนั้นผู้สูงอายุ จึงจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้น ปัจจุบันที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วย มลพิษสภาวะภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เชื้อโรค เกิดการกลายพันธุ์ขึ้น ส่งผลทำให้เกิดโรคชนิดใหม่ หรือบางครั้งก็เป็นโรคเดิมนั่นแหละครับแต่มีอาการรุนแรงขึ้นอย่างเช่น ไข้หวัด ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น วัคซีนรุ่นใหม่ๆจึงได้รับการพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ไปผู้สูงอายุ

จึงควรจะได้รับวัคซีนรุ่นใหม่ๆพวกนั้นด้วยเช่นกัน สำหรับวัคซีนที่กรมควบคุม และป้องกันโรคติดต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Center of disease control and prevention หรือที่เราเรียกกันว่า CDC แนะนำให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ดังนี้ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไมเกรน บาดทะยัก วัคซีนชนิดนี้ เราจะกระตุ้นทุกๆ 10 ปี วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ประจำปี วัคซีนชนิดนี้ เราจะฉีดกันปีละ 1 เข็ม วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสำหรับวัคซีนชนิดนี้ ตลอดชีวิตเราผิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ สำหรับวัคซีนชนิดนี้ก็เช่นเดียวกับ วัคซีนงูสวัด เพียงครั้งเดียวตลอดชีวิต

ปัจจุบันวัคซีน นี้มีในประเทศไทยแล้วครับคุณผู้ชมสามารถขอรับบริการวัคซีนได้ จากโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลการฉีดวัคซีน ในผู้สูงอายุมีประโยชน์มาก เพราะถ้าหากไม่จีบแล้วเกิดป่วย เป็นโรคเหล่านั้นขึ้นมาก็ อาจจะทำให้ท่านมีอาการรุนแรงได้ มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น