กลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติ เตรียมเข้าจับจองนิคมยางพารา

login 4 news

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เผยว่า ในตอนนี้ได้มีคำสั่งเร่งให้ทำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิตี้) ที่อยู่ทางภาคใต้ โดยมีพื้นที่กว่า 1,248 ไร่เพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดยตรง และปัจจุบันมีพื้นที่พร้อมแล้วสำหรับรองรับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาทำกิจการในพื้นที่ โดยทางการพัฒนาพื้นที่ นิคมฯ ยางพารามีความพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างจริงจัง หลังจากที่มีการปรับปรุงไปแล้วทั้งระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกด้าน จึงทำให้กลุ่มทุนชาวต่างชาติทั้ง มาเลเซีย ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น ตัดสินใจที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนดังกล่าวประมาณ 500 ไร่ เพื่อทำการลงทุนทำกิจการหลายอย่าง อาทิเช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกับเนื้อที่ที่เหลืออีกกว่า 179 ไร่ ก็ยังมีผู้ที่ให้ความสนใจจะมาติดต่อเพื่อลงทุนทำกิจการเนื่องจากเห็นแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวดูดีมีคุณภาพพอที่จะทำการลงทุน ทั้งในเรื่องของ ระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆ ทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังสะดวกในเรื่องการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้ง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยหรือการส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วย

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ยังกล่าวด้วยอีกว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้มีความได้เปรียบพอสมควร เพราะหากมีการนำพื้นที่นี้ไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องยางพาราจริงๆ จะทำให้ได้ความต้องการของยางพารามากขึ้นอีก 9,000 ตัน/ปี มีสัดส่วนเป็นน้ำยางข้น 60% หรือ 5,400 ตัน/ปี และยางแผ่นรมควัน 40% หรือ 3,600 ตัน/ปี
กับผลที่คาดการณ์เบื้องต้นนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 450 ล้านบาท/ปี รวมไปถึงหากมีการนำไปแปรรูปเพิ่มเติมก็จะได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาอีก 4,500 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว