กระแสตื่นตัว ลอยกระทงรักษ์โลก ไม่สร้างขยะเกินจำเป็น

กระแสตื่นตัว ลอยกระทงรักษ์โลก ไม่สร้างขยะเกินจำเป็น

การจัดงานลอยกระทง ในปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เห็นการจัดงานในหลายพื้นที่ ที่พยายามกระตุ้นว่า ควรที่จะใช้วัสดุที่นำกลับมา ใช้ใหม่มาใช้ใหม่ได้ง่ายๆ หรือว่าย่อยสลายง่ายนะคะอย่างเช่น กระทง ที่ทำจากขนมปังก็จะใช้เวลา ย่อย 3 วันถ้าทำจากใบตองใช้ เวลาย่อยถึง 4 วัน แต่ถ้าทำจากเทียนก็ อาจจะนำกลับมาใช้เพื่อใช้ใหม่ได้ทันที

พระจันทร์เต็มดวง เป็นทีมงานของวันลอยกระทง วันนี้ โดยใช้หมาป่าเป็นสื่อแทนเสียงโหยหวน ของสัตว์โลก ที่กำลังประสบปัญหาขยะ และก็มีการแสดงของนิสิตจากคณะต่างๆ ที่ร่วมกันสื่อสารถึงแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานเองก็ ยังมีกระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ญาติและจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อเช่น ขยะรีไซเคิล นำไปขายเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพ บำรุงดิน แก้วกระดาษ นำไปใช้เป็นกระถางกล้าไม้ ที่ย่อยสลายได้ภายใน 3 เดือนให้ด้วยต่างๆเหล่านี้ ยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่ง ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากจุฬาฯ แล้วนอกจากจุฬาแล้วก็ยังงดใช้แก้วพลาสติก และพวกถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันได้ด้วย ก็การควบคุมภาคอะไร มันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีเข้ามามากแล้วตอนนี้เป็นพวกถุงผ้า ที่มันเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจ กระเป๋ามันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้น แค่เราปรับตัวนิดหน่อยก็ช่วยโลกได้ เยอะงานลอยกระทงดาบรักษ์โลก

บอกว่าบทเรียนการทำงาน ของที่นี่เพียงสามารถนำไปปรับใช้ กับการจัดกิจกรรมทั้งๆที่ไม่ใช่งานสร้างสรรค์ทำร้าย โดยไม่รู้ตัว ก็อยากให้เป็นบางอย่าง ที่ทำให้การจัด Event อื่นเอาไปทำตามได้ เพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการแยกขยะ มีปัจจัยหลายอย่างที่ มันอาจจะเกิดได้ยากแต่สิ่งที่ได้ จากการแน่ๆคือเสียงของ Event เป็นคอนเสิร์ตงานกีฬา งานเทศกาลอย่างนี้ผู้จัดอยู่คนเดียว ถึงจะสามารถเลือกได้

ในการลดขยะด้วย ต้องหมายของการจัดงาน ในวันนี้ นอกเหนือจากการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ก็ยังหวังเขาว่าแนวทางว่าไอเดีย การรักษ์โลกแบบนี้จะถูกนำไปใช้ ประโยชน์ในพื้นที่อื่น นี่ก็เป็นแนวทางใต้ แนวคิดปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็เปลี่ยนไปค่ะทำให้แม่น้ำ น่าอยู่สะอาดนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสัตว์น้ำรวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วย