กรมสรรพากร เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนจุคือภาษีนักท่องเที่ยว

กรมสรรพากร เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนจุคือภาษีนักท่องเที่ยว

โดยกรมสรรพากร ทดสอบระบบคืนเงินภาษี นักท่องเที่ยว หรือ Vat Refund จำนวน 5 ราย 18.1 ส่วนใหญ่ อยู่บริเวณย่านราชประสงค์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า “การตั้งจุดคืนภาษี ในเมืองนั้นช่วยให้การคืนเงินภาษีเร็วขึ้นนะครับ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว นำเงินภาษีที่ได้รับกลับมาจาก สายอีกครั้งส่งผลให้ยอดขายร้านค้า ที่มีจุดคืนเงินภาษี ในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 จาก จำนวนนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการประมาณ 1 หมื่นคนตลอดจน การจับจ่ายร้านค้าที่อยู่ ในรัศมีข้างเคียงเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 60 และรัศมีห่างออกไปไม่เกิน 1 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 เลยก็ว่าได้”

จึงเตรียมพัฒนาระบบบล็อกเชน มาใช้ยืนยันตัวตนนักท่องเที่ยว ก่อนออกประกาศแก้ไขขยายสิทธิ์เสริมให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมระบบ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ 3 เงื่อนไขสามารถลงทะเบียน ขอจัดตั้งเป็นจุดคืนเงินภาษี นักท่องเที่ยวหรือแบบ Refund ดาวน์ทาวน์ ได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายผู้ประกอบการ ที่เข้าโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในประเทศไทย

ถ้าเราสามารถจะเปิดให้มันมีจุดขึ้นภาษี นักท่องเที่ยวในเมืองได้มากขึ้น เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ยอดขาย กับประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวมา เที่ยวเมืองไทยค่อนข้างมากเลยช่วยให้เม็ดเงิน มันกลับมาหมุนเวียน ในกิจการมากขึ้น เลยทีเดียว

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 2 ล้าน 7 แสนคนนะครับ ที่เป็นยอดเงิน ใช้จ่ายหมุนเวียน 500 ล้านบาทอธิบดีกรมสรรพากร จึงเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมทั่วประเทศลงทะเบียน

ร่วมโครงการคุณสมบัติที่จะมายื่นขอ vat Refund ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี แบบมีจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทมีระบบเชื่อมต่อกับ ระบบของกรมสรรพากรและต้องเสนอ จุดที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว ไม่เกิน 3 จุด เพื่อความสะดวกสบาย ของชาวต่างชาติอีกด้วย