กรมบังคับคดี สั่งอายัดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์”

กรมบังคับคดี สั่งอายัดทรัพย์ “ยิ่งลักษณ์”

การประชุม ครม. เมื่อวานนี้ ทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อมวลชน ได้ถามถึงการถามว่าได้อ่านข้อความของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ที่โพสต์ใน Facebook กรณีการยึดทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามกลไกของกระบวนการยุติธรรม ปกติหรือไม่

ซึ่งนายกบอกว่าไม่ได้อ่าน ไม่ใช่เรื่องของผม และก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำก็ระบุว่าได้ สั่งการให้อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นผู้ที่ชี้แจงข้อเท็จจริง ตามกระบวนการทางกฎหมาย

เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองผู้ใหญ่ ขณะที่กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเอกสารชี้แจงการใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองกรณีจำนำข้าวเป็นไปตามคำสั่งที่ 135 1/2559 ของกระทรวงการคลัง ที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 30,000 ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาท

แล้วก็เป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 66/2557 เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยกรมบังคับคดี เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ต้องดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน ของนางสาวยิ่งลักษณ์

ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้อายัดเงินฝากในบัญชีธนาคาร หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์และกองทุนต่างๆ รวม 7 ล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท และก็ได้ยึดที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดรวมราคาประเมิน 199 ล้านสองแสนสามหมื่นบาท

ซึ่งปัจจุบันก็มีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แล้ว 3 รายการเป็น 1.9 ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท ส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด ซึ่งแม่นางสาวยิ่งลักษณ์ จะได้ใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราว และทุเลาการบังคับแต่เมื่อศาลมีคำสั่งยกคำร้องทางกรมบังคับคดี

จึงต้องดำเนินการตามการบังคับทางปกครองแล้ว ก็เป็นไปตามพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ซึ่งก็ได้ใช้คำสั่งศาลประกาศและทำการยึดทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยและยังทำการดำเนินคดีต่อไปอีก